Rekisteriseloste

Lassila & Tikanoja Oyj:n kuluttaja-asiakkaiden asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/99)10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä: 8.9.2014

Rekisterinpitäjä:

Nimi: Lassila & Tikanoja Oyj
Y-tunnus: 1680140-0
Osoite: Valimotie 27, 00380 Helsinki
Puhelin: 010 636 111 (vaihde)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Nimi: Marika Tuominen (asiakaspalvelujohtaja)
Osoite: Valimotie 27, 00380 Helsinki
Sähköposti: marika.tuominen@lassila-tikanoja.fi

Rekisterin nimi:

Lassila & Tikanoja Oyj:n kuluttaja-asiakkaiden asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteiden hallinta ja hoitaminen, palveluiden tuottaminen, laskutus, maksujen valvonta, maksujen perintä, markkinointi, asiakassuhteiden ja liiketoiminnankehittäminen sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • perustiedot, kuten syntymäaika/henkilötunnus, kotitalouden koko, asumismuoto
  • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten asiakas-/sopimusnumero, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, laskutus- ja maksutiedot, perintään liittyvät tiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot ja palvelun keskeyttämistä tai peruuttamista koskeva tieto
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • mahdolliset muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietoja kerätään pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Tietoja voidaan lisäksi kerätä rekisterinpitäjän omista tietojärjestelmistä, kun rekisteröity käyttää palveluita.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen. Maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten voidaan yksittäisiä tietoja luovuttaa perintätoimistolle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterin teknisen ylläpidon vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Mikäli tallennetuissa tiedoissa on virheitä, rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Kielto-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinointi- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu palomuurein ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Järjestelmään on pääsy vain niillä Lassila & Tikanoja Oyj:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka työnsä puolesta osallistuvat tietojen käsittelyyn. Kullakin rekisteriä käyttävällä työntekijällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa.

Lassila & Tikanoja Oyj:n yritys- ja yhteisöasiakkaiden rekisteri

Henkilötietolain (523/99)10 §:n mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä: 23.10.2015​

Rekisterinpitäjä:

Nimi: Lassila & Tikanoja Oyj
Y-tunnus: 1680140-0
Osoite: Valimotie 27, 00380 Helsinki
Puhelin: 010 636 111 (vaihde)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: 

Nimi: CRM-pääkäyttäjä Kaisa Jormalainen
Osoite: Valimotie 27, 00380 Helsinki
Sähköposti: kaisa.jormalainen@lassila-tikanoja.fi 

Rekisterin nimi:

Lassila & Tikanoja Oyj:n yritys- ja yhteisöasiakkaiden hallintajärjestelmä (CRM ja mahdolliset muut markkinointirekisterit)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteiden hallinta ja hoitaminen, myynti ja markkinointi, mielipide- ja markkinatutkimus, asiakassuhteiden ja liiketoiminnan kehittäminen sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset 

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 

  • yrityksen yhteyshenkilön tiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, tehtävä ja asema yrityksessä, kontaktihistoria​ 
  • asiakas- ja asiointisuhdetta koskevat tiedot, kuten yhteydenotot, tarjous-, tilaus- ja sopimustiedot, asiakaspalautteet, markkinointitilaukset (julkaisut ja tiedotteet), asiakaskyselyiden tulokset, kutsut ja osallistumiset markkinointitapahtumiin​ 
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot​ 
  • verkkokäyttäytymistiedot
  • mahdolliset muut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, rekisterinpitäjän työntekijöiltä (mm. käyntikortit, palaverimuistiot), julkisista tietolähteistä, kaupallisista rekistereistä ja rekisterinpitäjän omista tietojärjestelmistä. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Lassila & Tikanoja Oyj:n tytär- ja maayhtiöille ja näiden ylläpitämiin tietokantoihin.

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja muille tahoille. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: 

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen: 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Mikäli tallennetuissa tiedoissa on virheitä, rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Kielto-oikeus: 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkinointi- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Asiakashallintajärjestelmään ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain ne Lassila & Tikanoja Oyj:n henkilökuntaan kuuluvat henkilöt, jotka työnsä puolesta osallistuvat tietojen käsittelyyn. Kullakin järjestelmää käyttävällä työntekijällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteri sijaitsee Lassila & Tikanoja Oyj:n palveluntarjoajan palvelimilla. Palvelimet on suojattu tarvittavilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä.

​​​